Projecten blijven niet langer op de plank liggen

Bij Lebrun wilden we graag meer naamsbekendheid opbouwen en de organisatie naar een hoger niveau tillen. We hadden moeite om te bepalen welke trajecten we konden opzetten om ons doel te behalen en om plannen operationeel te maken. We wisten zelf het antwoord niet op de vraag: ‘Hoe gaan wij de organisatie zo op poten krijgen dat wij hier in de toekomst ook mee verder kunnen?’

YoungResultants heeft ons geholpen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ze hielden ons een spiegel voor, vervolgens bepaalden wij de richting en gaven zij ons handvatten om die richting op te gaan. Het resultaat is een plan waar iedereen achterstaat en waar we mee verder kunnen. Het uitspreken van ideeën, samen brainstormen en onderling communiceren is gewoon makkelijker als er iemand bijzit die daar structuur aangeeft.

Samen hebben we een aantal grote veranderingen doorgevoerd binnen het bedrijf. Projecten blijven niet langer zweven, we pakken ideeën nu direct aan terwijl ze voorheen tussen bespreken en actie bleven hangen. Ook reflecteren we nu op wat we gedaan hebben en zetten we bewust een volgende stap.

We hebben al verschillende resultaten behaald, zo is er een goede website gelanceerd en zijn we gestart met social media. We hebben ook een opleidingsplan geïntroduceerd en we kijken beter naar individuele eigenschappen of talenten binnen het bedrijf om zo de taken goed te verdelen.

Op de fysieke werkvloer misten we het onderlinge contact. Hierdoor sloot de werkvoorbereiding niet altijd goed aan bij de werkelijkheid. Daarom hebben we een kantoor gemaakt op de werkvloer in plaats van op de verdieping daarboven. De werkvoorbereider kan nu zien en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt. Daarnaast is de drempel een stuk lager om even het kantoor in te stappen, dingen te vragen of even met elkaar af te stemmen. Hierdoor zijn de lijntjes een stuk korter.

Ik ben verrast door de toegankelijkheid en de persoonlijke aandacht. Ze hebben oprechte interesse in de organisatie en de mensen die er werken. Ze kijken niet alleen naar wat doe je hier en wat is je functie in dit bedrijf, maar echt wie ben jij, waar liggen je capaciteiten, wat vind je leuk en kun je je vinden in de richting die het bedrijf opgaat?

Als jullie iedereen zo goed kunnen helpen als ons, dan raad ik jullie zeker aan anderen aan. Je ziet vaak in bedrijven dat je heel lang in hetzelfde stramien zit en in hetzelfde wieltje rondloopt. Als dan een fris iemand van buitenaf jou een spiegel voorhoudt met soms hele simpele dingen, dan kan het tot hele mooie projecten en ontwikkelingen leiden.

Geerald Plaggenborg, QA manager bij Lebrun B.V.

Lebrun B.V. is toeleverancier van draai- en freeswerk in kleine en grote series.

×

Beste bezoeker,

Stel ons een vraag via onze WhatsApp chat of stuur een e-mail naar info@youngresultants.nl!

× Kunnen wij je helpen?